مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱CULTURALLY-INSPIRED INNOVATION: AN APPROACH TO PRODUCT DIFFERENTIATION IN OUR TODAY’S GLOBALIZED WORLDMohammad RazzaghiDesignED Asia2008-12-9-12
۲Designing an architecture educational package for childrenMohammad Razzaghi -Azadeh BayatDesigning for Children: With focus on Play + Learn2010-02-2-6
۳Proposing to teach cultural affordance to industrial design studentsMohammad Razzaghi - Mariano RamirezCONNECTED 2010 – 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN EDUCATION2010-6-28/7-1
۴The Influence of Designers's Own Culture on the Design Aspects of products: A FrameworkMohammad Razzaghi - Mariano Ramirez6th International Conference of The European Academy of Design2005-03-29-31
۵Saghakhane, the Rebirth of a Dead Environmental DesignMohammad Razzaghi - Mobina Nouri“The Death + Life of Social Factors”2011-05-01
۶COMMUNICATIVE AFFORDANCE OF INDUSTRIAL DESIGN SKETCHINGMohammad Razzaghi - Mobina NouriINTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND PRODUCT DESIGN EDUCATION2010-09-2-3
۷Industrial Design Curriculum: A Tabula Rasa for Users’ Cultural NeedsMohammad Razzaghi - Nazanin MohammadkhaniCONNECTED 2010 – 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON DESIGN EDUCATION2010-6-28/7-1
۸بهینه سازی چیدمان صندلی مسافران واگن های متروی شهری تهرانسمیرا فخرآور- محمد رزاقی - سعید مجیدیاولین همایش ملی بومی سازی صنایع ریلی ایران1390-11-11-12
۹روپوش مدارس؛ عرصه ای برای تبلور اصول پایداری و طراحی سبزسمیه شیخی - محمد رزاقیInternational Conference on Textile and Fashion Design and Manufacturing: Sustainable Development Approach1397-10-03
۱۰کفش کودک و پدیده کهنگی سریع؛ چالش¬ها و راهکارهای پایداریعاطفه فلاحتی - محمد رزاقیInternational Conference on Textile and Fashion Design and Manufacturing: Sustainable Development Approach1397-10-03
۱۱اجتماع و اشتراک چالش‌های گروه های طراحی‌صنعتی دانشگاه های ایرانمحمد رزاقیکنگره ملی آموزش عالی ایران (آموزش دانشگاهی؛ چالش ها و راهکارها)1394-11-29
۱۲بهسازی طراحی مبلمان محیطی بافت های تاریخی؛ زمینه یی برای رونق بخشی اقتصاد گردشگریمحمد رزاقی - شیوا امینینخستین همایش ملی اقتصاد هنر ایران1393-12-09-10
۱۳امنیت فضای شهری در چهارشنبه سوری؛ سازماندهی فضای عمومی شهر برای برپایی جشنمحمد رزاقی - عسل براتی -حمیدرضا علوی زادهشهرداری به منزله نهاد اجتماعی1390-11-00
۱۴طراحی خدمات، آلیاژی از جنس طراحی صنعتی: تبیین پیوند بین تفکر طراحی و خدماتمحمد رزاقی - گلنار زمانیاولین کنفرانس ملی طراحی خدمات1394-02-31
۱۵الزامات آموزشی و پژوهشی تاسیس گرایش طراحی زیور در رشته طراحی صنعتیمحمد رزاقی - مرجان زمانی- شهرزاد گیویاولین همایش ملی «نگرش های نوین در طراحی صنعتی»1391-02-13
۱۶تناسب آزمون عملی کنکور کارشناسی ارشد با سیلابس کارشناسی طراحی¬صنعتیمحمد رزاقی - نفیسه عارفی همدانیاولین همایش آموزش عالی هنر1391-08-23-24
۱۷طراحی مشارکتی؛ پیدایشگاهی برای آفرینش در طراح صنعتیمینا مجیدی پور - محمد رزاقیاولین همایش ملی «نگرش های نوین در طراحی صنعتی»1391-02-13
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.