نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۴۵ مورد.
علی

علی زمانی فرد عضو هیئت علمی تمام وقت

دانشیار
حفاظت و مرمت - مرمت ابنیه - حفاظت و مرمت میراث معماری
علی زمانی فرد عضو هیئت علمی تمام وقت
دانشیار دکترای تخصصی
- حفاظت و مرمت - مرمت ابنیه - حفاظت و مرمت میراث معماری

https://faculty.art.ac.ir/zamanifard/fa

Google Scholar Research GATE

مهدی آرمندنیا عضو هیئت علمی تمام وقت

استادیار
گروه دروس عمومی
مهدی آرمندنیا عضو هیئت علمی تمام وقت
استادیار دکتری
- گروه دروس عمومی

https://faculty.art.ac.ir/armandnia/fa

پویان

پویان آزاده عضو هیئت علمی تمام وقت

استادیار
موسیقی - موسیقی جهانی
پویان آزاده عضو هیئت علمی تمام وقت
استادیار دکترای تخصصی
- موسیقی - موسیقی جهانی

https://faculty.art.ac.ir/azadeh/fa

محمدرضا

محمدرضا آزاده فر عضو هیئت علمی تمام وقت

استاد
موسیقی - موسیقی‌شناسی (اثنوموزیکولوژی)
محمدرضا آزاده فر عضو هیئت علمی تمام وقت
استاد فوق دكتری
۰۲۱۶۶۷۲۷۹۴۳ موسیقی - موسیقی‌شناسی (اثنوموزیکولوژی)

https://faculty.art.ac.ir/azadehfar/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID Web of Science Research GATE
ربکا

ربکا آشوقیان عضو هیئت علمی تمام وقت

مربی
موسیقی - موسیقی جهانی
ربکا آشوقیان عضو هیئت علمی تمام وقت
مربی -
- موسیقی - موسیقی جهانی

https://faculty.art.ac.ir/ashooghian/fa

حبیب احمدزاده عضو هیئت علمی تمام وقت

استادیار
سینما و تئاتر
حبیب احمدزاده عضو هیئت علمی تمام وقت
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/ahmadzadeh/fa

زهرا

زهرا احمدی

استادیار
هنرهای کاربردی
زهرا احمدی
استادیار دکتری
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/ahmadi/fa

بیژن

بیژن اربابی

استادیار
هنرهای کاربردی - فرش
بیژن اربابی
استادیار دکترای تخصصی
- هنرهای کاربردی - فرش

https://faculty.art.ac.ir/arbabi/fa

محمود

محمود ارژمند

استادیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
محمود ارژمند
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/arzhmand/fa

شهاب

شهاب اسفندیاری

دانشیار
سینما و تئاتر - سینما
شهاب اسفندیاری
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر - سینما

https://faculty.art.ac.ir/esfandiary/fa

Google Scholar Research GATE
غزل

غزل اسکندرنژاد

استادیار
سینما و تئاتر
غزل اسکندرنژاد
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/eskandarnejad/fa

داریوش

داریوش اسماعیلی

مربی
سینما و تئاتر
داریوش اسماعیلی
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/esmaeili/fa

علیرضا

علیرضا اصفهانی زاده

استادیار
هنرهای تجسمی
علیرضا اصفهانی زاده
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/esfahanizadeh/fa

مهدی

مهدی اصل فلاح

مربی
هنرهای کاربردی - طراحی صنعتی
مهدی اصل فلاح
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی - طراحی صنعتی

https://faculty.art.ac.ir/aslefallah/fa

عباس

عباس افتخاری

استادیار
هنرهای کاربردی
عباس افتخاری
استادیار دکتری
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/eftekhari/fa

حمیدرضا

حمیدرضا افشار

استاد
سینما و تئاتر
حمیدرضا افشار
استاد دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/afshar/fa

صابر

صابر امامی

دانشیار
گروه دروس عمومی
صابر امامی
دانشیار دکتری
- گروه دروس عمومی

https://faculty.art.ac.ir/emami/fa

سعید امیرنژاد

استادیار
گروه دروس عمومی - تربیت بدنی
سعید امیرنژاد
استادیار دکتری
- گروه دروس عمومی - تربیت بدنی

https://faculty.art.ac.ir/amirnejad/fa

Google Scholar