مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱| خوانشی بر پنداره لذت در طراحی‌صنعتی |محمد رزاقی - سمیه افراشتهنشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی1399
۲| سامانه و کیوسکِ هوشمند شهریِ اشتراک گذاری پوشاک؛ مدلی برای احیاء و ارتقاء فرهنگ بخشش ایرانیان | 28 (40)نازنین سرانجام پور - محمد رزاقی - امیرشکیبامنشدستاورد1398
۳| مطالعه و تحلیل ابعاد فرهنگی تعاملات ارگونومیکی کاربران ایرانی با کشنده ریلی ER24Pc |بهاره تیموری - محمد رزاقینامه هنرهای تجسمی و کاربردی1398
۴BODWمحمد رزاقینشریه دستاورد1388
۵Cultural patterns in product design ideas: comparisons between Australian and Iranian student conceptsMohammad Razzaghi - Mariano Ramirez - Robert ZehnerDESIGN STUDIES2009
۶Design affordance of plastic food packaging for consumer sorting behaviorBabak Nemat - Mohammad Razzaghi - Kim Boltona - KamranRoustaResources, Conservation and Recycling (ISI)2022-02-01
۷Iran’s contemporary industrial design education & practiceMohammad Razzaghiنشریه دستاورد1395
۸The Potential of Food Packaging Attributes to Influence Consumers’ Decisions to Sort Waste - ISINemat; Razzaghi; Bolton & RoustaSustainability (ISI)2020-03-13
۹The Role of Food Packaging Design in Consumer Recycling BehaviorNemat; Razzaghi; Bolton & RoustaSustainability2019-08-06
۱۰Theatrical performance and scenarios can inform product design processMina Majidipour - Mohammad RazzaghiGJSET: Global Journal of Science, Engineering & Technology2013
۱۱اُتیسم از منظر تفکر طراحیندا رستم پور - محمد رزاقینشریه دستاورد1396
۱۲پروژه ایران و کارگاه پیک نیک طراحیمحمد رزاقینشریه دستاورد1388
۱۳تــأثیر ســینمای عــلمی‌تــخیلی بر طــراحیالهه شمس - تهمینه گدازگر - محمد رزاقینشریه دستاورد1395
۱۴ترجمه و ارائه به شکل لوح فشرده (The Story of Stuff)محمد رزاقی - گلنار زمانینشریه دستاورد1388
۱۵خواستگاه فرهنگی نوآوری در تمایز محصولاتمحمد رزاقینامه هنرهای تجسمی و کاربردی1388
۱۶سامانه های اشتراک گذاری:راهی برای مقابله با پدیده طرد محصولعاطفه فلاحتی - محمد رزاقینشریه دستاورد1396
۱۷سرمقاله - | آموزش دیزاین؛ آمیبی که نبوده است |محمد رزاقینشریه دستاورد1396
۱۸سرمقاله - | تجربه دیروز، مسیر آینده |محمد رزاقینشریه دستاورد1395
۱۹سرمقاله - | دانش‌محور ساختن فعالیت‌های تخصصی و آموزشی در طراحی صنعتی |محمد رزاقینشریه دستاورد1395
۲۰سرمقاله - | دیزاین یقه ندارد! |محمد رزاقینشریه دستاورد1395
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.