تــأثیر ســینمای عــلمی‌تــخیلی بر طــراحی

نویسندگانالهه شمس - تهمینه گدازگر - محمد رزاقی
نشریهنشریه دستاورد
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه هنر
شماره صفحات۲۴-۳۱
شماره سریال۳۵
شماره مجلد۲۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

طراحان همواره در حال خلق محصولات جدیدی هستند که در آینده به‌کار می­‌آیند. فیلم‌های علمی‌تخیلی که با توجه به حقایق امروز، آینده را به نمایش می‌گذارند می‌توانند تصویر نسبتاً واقع‌نمایانه­یی از آینده ارائه دهند. این فیلم­ها هم‌چنین به عنوان یک عامل فرهنگی بر جامعه­ی استفاده‌کنندگان و طراحان تاثیر می‌گذارند. بررسی دوره‌های زمانی فیلم‌های علمی‌تخیلی در قرن گذشته و مرور شباهت‌های آن‌ها با ویژگی­های همان دوره‌ها در عرصه­ی طراحی، سه حیطه برای بررسی را در این پژوهش، شامل فناوری، فرهنگ و آینده مشخص ساخت: در حیطه‌ی فناوری، پیشگامی سینمای علمی‌تخیلی در تحقق ایده­ها نسبت به دنیای واقعی مطرح می­شود؛ تاثیرات فرهنگی سینمای علمی‌تخیلی و تاثیرپذیری فرهنگیِ دیزاین، در حیطه‌ی فرهنگ مورد واکاوی قرار گرفت و نهایتاً به این سوال پاسخ داده شد که آیا فیلم‌های علمی‌تخیلی می­توانند به عنوان منبعی برای الهام طراحان در آینده مورد استفاده قرار گیرند یا نه.

متن کامل مقاله