| خوانشی بر پنداره لذت در طراحی‌صنعتی |

نویسندگانمحمد رزاقی - سمیه افراشته
نشریهنشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه هنر
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۹
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریه(ISC)

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله

tags: لذت زیبایی پایداری محصول طراحی‌صنعتی