اُتیسم از منظر تفکر طراحی

نویسندگانندا رستم پور - محمد رزاقی
نشریهنشریه دستاورد
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه هنر
شماره صفحات۱۶-۲۳
شماره سریال۳۸
شماره مجلد۲۷
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

این مقاله، مروری است بر معرفی اختلال اتیسم، تاثیرات و چالش‌های اجتماعی عدم توجه و رسیدگی به این اختلال. هم­چنین در این مطالعه، درمان­های چند­بعدی و بینارشته‌ای این اختلال و همکاری طراحان و متخصصان روانشناس در خارج از کشور در مقابل درمان­های صرفاً روان­شناسانه در داخل ایران مورد مقایسه قرار می‌گیرند. این مطالعه تلاشی است در باب استفاده از تفکر طراحی، فرایندی که طی آن، اُتیسم نه به شکل یک اختلال برای درمان، که به صورت یک امکان برای بهبود طراحی دیده می­شود. این بررسی، با این جمع­بندی این که حضور فعالانه‌ی تخصص‌های متفاوت در کنار هم سبب مهیا کردن جامعه‌ای درخور نیاز‌های افراد مبتلا به اُتیسم می‌باشد به پایان می­رسد.

متن کامل مقاله