نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱۵۸ مورد.
مسعود

مسعود علیا

استادیار
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
مسعود علیا
استادیار دکتری
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

https://faculty.art.ac.ir/olia/fa

علی فانی سالک

مربی
هنرهای کاربردی
علی فانی سالک
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/fanisalek/fa

ایمان

ایمان فخر

مربی
موسیقی
ایمان فخر
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی

https://faculty.art.ac.ir/fakhr/fa

مریم فراهانی

استادیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
مریم فراهانی
استادیار -
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

https://faculty.art.ac.ir/farahani/fa

علی حسین

علی حسین فرخی

استادیار
سینما و تئاتر
علی حسین فرخی
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/farokhi/fa

آزاده

آزاده فرزادپور

مربی
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
آزاده فرزادپور
مربی کارشناسی ارشد
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

https://faculty.art.ac.ir/farzadpour/fa

مهسا

مهسا فلاح نیا

استادیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
مهسا فلاح نیا
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

https://faculty.art.ac.ir/fallahnia/fa

رضا فلسفی

استادیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
رضا فلسفی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

https://faculty.art.ac.ir/rezafalsafi/fa

ریما

ریما فیاض

دانشیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
ریما فیاض
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

https://faculty.art.ac.ir/fayaz/fa

فریبا

فریبا قرائی فتح آبادی

دانشیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
فریبا قرائی فتح آبادی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

https://faculty.art.ac.ir/gharaei/fa

داود قنبریان

دانشیار
هنرهای کاربردی - طراحی صنعتی
داود قنبریان
دانشیار دکترای تخصصی
- هنرهای کاربردی - طراحی صنعتی

https://faculty.art.ac.ir/ghanbarian/fa

محمود

محمود کارگر

مربی
هنرهای کاربردی
محمود کارگر
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/kargar/fa

سمانه

سمانه کاکاوند

استادیار
هنرهای کاربردی - فرش
سمانه کاکاوند
استادیار دکتری
- هنرهای کاربردی - فرش

https://faculty.art.ac.ir/kakavand/fa

بهنام

بهنام کامرانی

استادیار
هنرهای تجسمی
بهنام کامرانی
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/kamrani/fa

مهرداد

مهرداد کشتی آرا

مربی
هنرهای تجسمی
مهرداد کشتی آرا
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/kashtiara/fa

مریم

مریم کهوند

استادیار
هنرهای تجسمی
مریم کهوند
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/kahvand/fa

لیلا

لیلا کوکبی

استادیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
لیلا کوکبی
استادیار دکترای تخصصی
۶۶۷۲۲۷۴۰ معماری و شهرسازی - طراحی شهری

https://faculty.art.ac.ir/kowkabi/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID
مصطفی

مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی

دانشیار
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

https://faculty.art.ac.ir/kiani/fa