نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱۵۰ مورد.
آزاده

آزاده فرزادپور

مربی
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
آزاده فرزادپور
مربی کارشناسی ارشد
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

https://faculty.art.ac.ir/farzadpour/fa

رضا

رضا فلسفی

استادیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
رضا فلسفی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

https://faculty.art.ac.ir/rezafalsafi/fa

ریما

ریما فیاض

دانشیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
ریما فیاض
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

https://faculty.art.ac.ir/fayaz/fa

داود قنبریان

دانشیار
هنرهای کاربردی - طراحی صنعتی
داود قنبریان
دانشیار دکترای تخصصی
- هنرهای کاربردی - طراحی صنعتی

https://faculty.art.ac.ir/ghanbarian/fa

محمود

محمود کارگر

مربی
هنرهای کاربردی
محمود کارگر
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/kargar/fa

سمانه

سمانه کاکاوند

دانشیار
هنرهای کاربردی - فرش
سمانه کاکاوند
دانشیار دکتری
- هنرهای کاربردی - فرش

https://faculty.art.ac.ir/kakavand/fa

Google Scholar ORCID
بهنام

بهنام کامرانی

استادیار
هنرهای تجسمی
بهنام کامرانی
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/kamrani/fa

مهرداد

مهرداد کشتی آرا

مربی
هنرهای تجسمی
مهرداد کشتی آرا
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/kashtiara/fa

مریم

مریم کهوند

دانشیار
هنرهای تجسمی
مریم کهوند
دانشیار دکتری
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/kahvand/fa

لیلا

لیلا کوکبی

استادیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
لیلا کوکبی
استادیار دکترای تخصصی
۶۶۷۲۲۷۴۰ معماری و شهرسازی - طراحی شهری

https://faculty.art.ac.ir/kowkabi/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID Research GATE
مصطفی

مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی

دانشیار
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

https://faculty.art.ac.ir/kiani/fa

مهران گلستان

استادیار
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
مهران گلستان
استادیار دکتری
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

https://faculty.art.ac.ir/golestan/fa

گلناز گلشن

مربی
سینما و تئاتر
گلناز گلشن
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/golshan/fa

کورش

کورش گلناری

مربی
هنرهای تجسمی - مجسمه‌سازی
کورش گلناری
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی - مجسمه‌سازی

https://faculty.art.ac.ir/golnari/fa

آمنه مافی تبار

استادیار
هنرهای کاربردی - طراحی پارچه
آمنه مافی تبار
استادیار دکتری
- هنرهای کاربردی - طراحی پارچه

https://faculty.art.ac.ir/mafitabar/fa

محمدرضا

محمدرضا متینی

دانشیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
محمدرضا متینی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/matini/fa

Google Scholar
مریم

مریم محمدی

دانشیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
مریم محمدی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

https://faculty.art.ac.ir/mohammadi/fa

ئه سرین

ئه سرین محمودپور

استادیار
معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری
ئه سرین محمودپور
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری

https://faculty.art.ac.ir/mahmoudpour/fa

Google Scholar