سمانه کاکاوند

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۴پژوهش هنرالزهراء تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی فرشهیات علمی(تنظیم نشده)تمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

معاون آموزشی دانشکده هنرهای کاربردی