علیرضا مستغنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۲معماریشهید بهشتی
دکتری۱۳۸۳معماریشهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی معماریهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

۱۳۷۳-۱۳۷۶: عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه یزد
۱۳۸۶ تاکنون: عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر
۱۳۸۱- ۱۳۹۴: مدیر گروه معماری، دانشگاه هنر
۱۳۹۴- ۱۳۹۸: رئیس دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر
۱۳۹۴- تاکنون: مدیر گروه دکتری معماری، دانشگاه هنر

۱۳۸۶- ۱۳۸۹: نماینده تحصیلات تکمیلی در رشته معماری داخلی
۱۳۸۸ تاکنون: عضو کارگروه علمی جذب اعضاء هیأت علمی
۱۳۹۰- ۱۳۹۴: عضو کمیسیون تخصصی فناوری اطلاعات دانشگاه هنر
۱۳۹۳- ۱۳۹۵: عضو کمیته راهبردی دانشگاه هنر
۱۳۹۴- ۱۳۹۵: عضو شورای ساماندهی و برنامه‌ریزی کالبدی دانشگاه هنر
۱۳۹۴-۱۳۹۵: عضو شورای تخصصی کارگروه معماری پروژه‌های عمرانی دانشگاه هنر
۱۳۹۶- ۱۳۹۸: عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه هنر

●  سوابق تدریس در دوره های کارشناسی:
■ دروس طراحی معماری (کارشناسی معماری و معماری داخلی)
■ فرم و فضا (کارشناسی معماری داخلی)
■  طراحی فنی (کارشناسی معماری)

●  سوابق تدریس در دوره های کارشناسی ارشد:
■ دروس طراحی معماری (کارشناسی ارشد معماری و معماری داخلی)
■ روشهای پیشرفته ساخت (کارشناسی ارشد معماری)
■ تکنولوژی محیط های داخلی (کارشناسی ارشد معماری داخلی)
■ شیوه های نقد در معماری داخلی (کارشناسی ارشد معماری داخلی)


●  سوابق تدریس در دوره دکتری معماری:
■ شیوه های آموزش طراحی معماری
■ مطالعات میان رشته ای
■ ادبیات معماری
■ آرمان شهرها در معماری
■ نظریه های معماری در قرن بیستم
■ ادراک و شناخت محیط

سوابق پژوهشی

■ ۱۳۷۱: فینالیست
طراحی مسجد و حسینیه خراسانی های تهران
هیأت خراسانی های مقیم تهران (انفرادی)


■ ۱۳۷۵: کسب رتبه دوم
طراحی در بافت قدیم یزد- محله تل
شرکت مسکن سازان استان یزد (انفرادی)


■ ۱۳۷۹: فینالیست
طراحی مجموعه فرهنگی خانه مولانا
بنیاد مولانا (مهندسان مشاور آرکولوگ)
سایر فینالیست ها: مهندس هادی میرمیران، مهندس کامران صفامنش

 

■ ۱۳۸۲: شرکت در مسابقه
طراحی بدون سایت با عنوان: کوشک جهانی
(انفرادی)


■ ۱۳۸۴: کسب رتبه نخست
طراحی اراضی سنجان اراک
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی (تیم طراحی مهندسان مشاور آرکولوگ)


■ ۱۳۸۵: کسب رتبه دوم
طراحی بازار کتاب گل نرگس
شرکت ایرانیان اطلس (انفرادی)


■ ۱۳۸۶: شرکت در مسابقه
مسابقه بین المللی با عنوان: مسابقه ملی
گروه صنعتی ملی (مهندسان مشاور آما)


■ ۱۳۸۷: کسب رتبه نخست
طراحی ورودی نمادین مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و زیست فناوری (انفرادی)


■ ۱۳۹۲: کسب رتبه دوم
طراحی ساختمان نظام مهندسی استان قم
سازمان نظام مهندسی استان قم (تیم طراحی)

 

■ داوری مسابقات معماری و طراحی شهری
داوری ۶ مسابقه ملی و داخلی

مدیر مسئول نشریات اندیش نامه (اندیش نامه معماری، اندیش نامه معماری داخلی، اندیش نامه شهر)

عضو هیأت تحریریه نشریه اندیش نامه معماری