مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱خواستگاه فرهنگی نوآوری در تمایز محصولاتمحمد رزاقینامه هنرهای تجسمی و کاربردی1388
۲۲مصاحبه - | خلق، استدلال، کشف و دانش |محمد رزاقینشریه تخصصی چهارباغ1392
۲۳پروژه ایران و کارگاه پیک نیک طراحیمحمد رزاقینشریه دستاورد1388
۲۴BODWمحمد رزاقینشریه دستاورد1388
۲۵| خوانشی بر پنداره لذت در طراحی‌صنعتی |محمد رزاقی - سمیه افراشتهنشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی1399
۲۶ترجمه و ارائه به شکل لوح فشرده (The Story of Stuff)محمد رزاقی - گلنار زمانینشریه دستاورد1388
۲۷سرویس بهداشتی عمومی و سلامت شهروندانمحمد رزاقی - نصیبه سلطانینشریه شهر، زندگی و زیبایی1392
۲۸| سامانه و کیوسکِ هوشمند شهریِ اشتراک گذاری پوشاک؛ مدلی برای احیاء و ارتقاء فرهنگ بخشش ایرانیان | 28 (40)نازنین سرانجام پور - محمد رزاقی - امیرشکیبامنشدستاورد1398
۲۹اُتیسم از منظر تفکر طراحیندا رستم پور - محمد رزاقینشریه دستاورد1396
نمایش ۲۱ تا ۲۹ مورد از کل ۲۹ مورد.