غزل اسکندرنژاد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده سینما و تئاترعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۲