نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۱۶۲ مورد.
مرجان

مرجان شرفی

استادیار
معماری و شهرسازی - شهرسازی
مرجان شرفی
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - شهرسازی

https://faculty.art.ac.ir/sharafi/fa

اسماعیل

اسماعیل شفیعی

دانشیار
سینما و تئاتر
اسماعیل شفیعی
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/shafiee/fa

رضا

رضا شکوری

دانشیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
رضا شکوری
دانشیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/shakouri/fa

مهشید شکوهی

دانشیار
معماری و شهرسازی - شهرسازی
مهشید شکوهی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - شهرسازی

https://faculty.art.ac.ir/shokouhi/fa

امیر

امیر شکیبامنش

دانشیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
امیر شکیبامنش
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

https://faculty.art.ac.ir/shakibamanesh/fa

Google Scholar
محمد

محمد شهبا

دانشیار
سینما و تئاتر
محمد شهبا
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/shahba/fa

مجید

مجید شیخ انصاری

استادیار
سینما و تئاتر
مجید شیخ انصاری
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/sheikhansari/fa

علیرضا

علیرضا شیخی

دانشیار
هنرهای کاربردی
علیرضا شیخی
دانشیار دکتری
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/sheikhi/fa

رضوان

رضوان صادق زاده

مربی
هنرهای تجسمی
رضوان صادق زاده
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/sadeghzadeh/fa

خدایار صادقی

استادیار
هنرهای تجسمی
خدایار صادقی
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/sadeghi/fa

مجید

مجید صالحی

دانشیار
گروه معارف اسلامی
مجید صالحی
دانشیار دکتری
- گروه معارف اسلامی

https://faculty.art.ac.ir/majidsalehi/fa

سودابه صالحی

دانشیار
هنرهای تجسمی
سودابه صالحی
دانشیار دکتری
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/salehi/fa

علیرضا صیاد

استادیار
سینما و تئاتر
علیرضا صیاد
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/sayyad/fa

نوشین

نوشین ضیاء شهابی

مربی
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
نوشین ضیاء شهابی
مربی کارشناسی ارشد
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

https://faculty.art.ac.ir/ziashahabi/fa

فائزه طاهری

استادیار
هنرهای تجسمی
فائزه طاهری
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/taheri/fa

علیرضا

علیرضا طاهری

استاد
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
علیرضا طاهری
استاد فوق دكتری
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

https://faculty.art.ac.ir/alirezataheri/fa

Google Scholar
شهاب الدین

شهاب الدین عادل

دانشیار
سینما و تئاتر
شهاب الدین عادل
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/adel/fa

علی

علی عبدی

مربی
هنرهای تجسمی
علی عبدی
مربی کارشناسی ارشد
۰۲۱۲۲۹۴۰۸۵۴ هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/abdi/fa