نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۱۴۹ مورد.
رضوان

رضوان صادق زاده

مربی
هنرهای تجسمی
رضوان صادق زاده
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/sadeghzadeh/fa

خدایار

خدایار صادقی

استادیار
هنرهای تجسمی - ارتباط تصویری
خدایار صادقی
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی - ارتباط تصویری

https://faculty.art.ac.ir/sadeghi/fa

مجید

مجید صالحی

دانشیار
گروه معارف اسلامی
مجید صالحی
دانشیار دکتری
- گروه معارف اسلامی

https://faculty.art.ac.ir/majidsalehi/fa

سودابه صالحی

دانشیار
هنرهای تجسمی
سودابه صالحی
دانشیار دکتری
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/salehi/fa

علیرضا

علیرضا صیاد

دانشیار
سینما و تئاتر
علیرضا صیاد
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/sayyad/fa

نوشین

نوشین ضیاء شهابی

مربی
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
نوشین ضیاء شهابی
مربی کارشناسی ارشد
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

https://faculty.art.ac.ir/ziashahabi/fa

فائزه طاهری

استادیار
هنرهای تجسمی
فائزه طاهری
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/taheri/fa

علیرضا

علیرضا طاهری

استاد
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
علیرضا طاهری
استاد دکترای تخصصی
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

https://faculty.art.ac.ir/alirezataheri/fa

Google Scholar
علی

علی عبدی

مربی
هنرهای تجسمی
علی عبدی
مربی کارشناسی ارشد
۰۲۱۲۲۹۴۰۸۵۴ هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/abdi/fa

جمال

جمال عرب زاده

استادیار
هنرهای تجسمی
جمال عرب زاده
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/arabzadeh/fa

حمید

حمید عسکری رابری

استادیار
موسیقی - موسیقی جهانی
حمید عسکری رابری
استادیار دکتری
- موسیقی - موسیقی جهانی

https://faculty.art.ac.ir/askari/fa

Google Scholar Research GATE
علی اکبر

علی اکبر علی زاد شیرجو پشت

مربی
سینما و تئاتر
علی اکبر علی زاد شیرجو پشت
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/alizad/fa

رها

رها علی نژاد

مربی
سینما و تئاتر
رها علی نژاد
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/alinezhad/fa

مسعود

مسعود علیا

استادیار
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
مسعود علیا
استادیار دکتری
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

https://faculty.art.ac.ir/olia/fa

ایمان

ایمان فخر

مربی
موسیقی - موسیقی جهانی
ایمان فخر
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی - موسیقی جهانی

https://faculty.art.ac.ir/fakhr/fa

مریم

مریم فراهانی

استادیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
مریم فراهانی
استادیار -
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

https://faculty.art.ac.ir/farahani/fa

آزاده

آزاده فرزادپور

مربی
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
آزاده فرزادپور
مربی کارشناسی ارشد
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

https://faculty.art.ac.ir/farzadpour/fa

رضا

رضا فلسفی

استادیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
رضا فلسفی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

https://faculty.art.ac.ir/rezafalsafi/fa