علیرضا صیاد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی سینماهیئت علمیپیمانیتمام وقت۱