محمود کارگر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی صنایع دستیهیات علمیپیمانیتمام وقت۲