فیلتر شده بر اساس : معماری و شهرسازی
نمایش ۱۹ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.
نوشین

نوشین ضیاء شهابی

مربی
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
نوشین ضیاء شهابی
مربی کارشناسی ارشد
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

https://faculty.art.ac.ir/ziashahabi/fa

مریم

مریم فراهانی

استادیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
مریم فراهانی
استادیار -
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

https://faculty.art.ac.ir/farahani/fa

آزاده

آزاده فرزادپور

مربی
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
آزاده فرزادپور
مربی کارشناسی ارشد
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

https://faculty.art.ac.ir/farzadpour/fa

رضا

رضا فلسفی

استادیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
رضا فلسفی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

https://faculty.art.ac.ir/rezafalsafi/fa

ریما

ریما فیاض

دانشیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
ریما فیاض
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

https://faculty.art.ac.ir/fayaz/fa

لیلا

لیلا کوکبی

استادیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
لیلا کوکبی
استادیار دکترای تخصصی
۶۶۷۲۲۷۴۰ معماری و شهرسازی - طراحی شهری

https://faculty.art.ac.ir/kowkabi/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID Research GATE علم سنجی پژوهان
مصطفی

مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی

دانشیار
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

https://faculty.art.ac.ir/kiani/fa

محمدرضا

محمدرضا متینی

دانشیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
محمدرضا متینی
دانشیار فوق دكتری
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/matini/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
مریم

مریم محمدی

دانشیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
مریم محمدی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

https://faculty.art.ac.ir/mohammadi/fa

ئه سرین

ئه سرین محمودپور

استادیار
معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری
ئه سرین محمودپور
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری

https://faculty.art.ac.ir/mahmoudpour/fa

Google Scholar
محمدحسین

محمدحسین محمودی ساری

دانشیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
محمدحسین محمودی ساری
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

https://faculty.art.ac.ir/mahmoudi/fa

علیرضا

علیرضا مستغنی

دانشیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
علیرضا مستغنی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/mostaghni/fa

Google Scholar ORCID
منوچهر

منوچهر معظمی

استادیار
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
منوچهر معظمی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

https://faculty.art.ac.ir/moazzemi/fa

آرزو

آرزو منشی زاده

استادیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
آرزو منشی زاده
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/monshizadeh/fa

Google Scholar
مجتبی

مجتبی مهدوی نیا

استادیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
مجتبی مهدوی نیا
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

https://faculty.art.ac.ir/mahdavinia/fa

هانیه هودسنی

استادیار
معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری
هانیه هودسنی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری

https://faculty.art.ac.ir/houdsony/fa