فیلتر شده بر اساس : معماری و شهرسازی
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۴ مورد.
محمود

محمود ارژمند

استادیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
محمود ارژمند
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/arzhmand/fa

نادیه

نادیه ایمانی

دانشیار
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
نادیه ایمانی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

https://faculty.art.ac.ir/imani/fa

ناصر

ناصر برک پور

استاد
معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری
ناصر برک پور
استاد دکتری
- معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری

https://faculty.art.ac.ir/barakpoor/fa

بهنود

بهنود برمایه‌ور

دانشیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
بهنود برمایه‌ور
دانشیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

https://faculty.art.ac.ir/barmayehvar/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE علم سنجی
پروین

پروین پرتوی

استاد
معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری
پروین پرتوی
استاد دکتری
- معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری

https://faculty.art.ac.ir/partovi/fa

هادی

هادی پندار

دانشیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
هادی پندار
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

https://faculty.art.ac.ir/pendar/fa

شهریار حبیبی

استادیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
شهریار حبیبی
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

https://faculty.art.ac.ir/shahriyarhabibi/fa

میترا

میترا حبیبی

دانشیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
میترا حبیبی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

https://faculty.art.ac.ir/habibi/fa

سید بهشید

سید بهشید حسینی

استاد
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
سید بهشید حسینی
استاد دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/hosseini/fa

غلامرضا

غلامرضا حقیقت نائینی

استاد
معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری
غلامرضا حقیقت نائینی
استاد دکتری
- معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری

https://faculty.art.ac.ir/haghighat/fa

علی اکبر

علی اکبر حیدری

دانشیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
علی اکبر حیدری
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

https://faculty.art.ac.ir/heidari/fa

حسین

حسین خسروی

استادیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
حسین خسروی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

https://faculty.art.ac.ir/khosravi/fa

اکبر

اکبر دبستانی رفسنجانی

مربی
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
اکبر دبستانی رفسنجانی
مربی کارشناسی ارشد
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

https://faculty.art.ac.ir/dabestani/fa

محمدرضا

محمدرضا رحیم زاده

استادیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
محمدرضا رحیم زاده
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/rahimzadeh/fa

Google Scholar ORCID Web of Science Research GATE
پیونیک

پیونیک سیمونی

استادیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
پیونیک سیمونی
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/simoni/fa

مرجان

مرجان شرفی

استادیار
معماری و شهرسازی - شهرسازی
مرجان شرفی
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - شهرسازی

https://faculty.art.ac.ir/sharafi/fa

رضا

رضا شکوری

دانشیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
رضا شکوری
دانشیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/shakouri/fa

امیر

امیر شکیبامنش

دانشیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
امیر شکیبامنش
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

https://faculty.art.ac.ir/shakibamanesh/fa

Google Scholar