محمدرضا رحیم زاده

نشانی ایمیل دانشگاهی صحیح من m.rahimzadeh@art.ac.ir است.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۷۵معماریدانشگاه تهران، دانشکدۀ هنرهای زیبا
دکترای تخصصی۱۳۸۳معماریدانشگاه تهران، دانشکدۀ هنرهای زیبا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی معماریهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۶