محمدرضا آزاده فر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی موسیقی شناسیهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۹

برنامه کاری هفتگی

روزهای هفته

صبح

بعد از ظهر

شنبه

باغ ملی

باغ ملی

یکشنبه

دانشکده موسیقی کرج دانشکده موسیقی کرج

دوشنبه

باغ ملی

باغ ملی

سه شنبه

دانشکده سینما و تئاتر

باغ ملی

چهارشنبه

باغ ملی

باغ ملی

پنجشنبه

دانشکده چندرسانه‌ای تبریز

دانشکده چندرسانه‌ای تبریز