نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۵۴ مورد.

مهدی آرمندنیا

استادیار
گروه دروس عمومی
مهدی آرمندنیا
استادیار دکتری
- گروه دروس عمومی

http://faculty.art.ac.ir/armandnia/fa

پویان

پویان آزاده

استادیار
موسیقی
پویان آزاده
استادیار دکتری
- موسیقی

https://www.pooyanazadeh.com/

محمدحسن اثباتی

مربی
هنرهای کاربردی
محمدحسن اثباتی
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/esbati/fa

حبیب احمدزاده

استادیار
سینما و تئاتر
حبیب احمدزاده
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/ahmadzadeh/fa

زهرا

زهرا احمدی

استادیار
هنرهای کاربردی
زهرا احمدی
استادیار دکتری
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/ahmadi/fa

بیژن اربابی

استادیار
هنرهای کاربردی
بیژن اربابی
استادیار دکتری
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/arbabi/fa

محمود

محمود ارژمند

استادیار
معماری و شهرسازی
محمود ارژمند
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/arzhmand/fa

شهاب

شهاب اسفندیاری

استادیار
سینما و تئاتر
شهاب اسفندیاری
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/esfandiary/fa

غزل

غزل اسکندرنژاد

استادیار
سینما و تئاتر
غزل اسکندرنژاد
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/eskandarnejad/fa

ایرج

ایرج اسکندری

استادیار
هنرهای تجسمی
ایرج اسکندری
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/eskandari/fa

داریوش

داریوش اسماعیلی

مربی
سینما و تئاتر
داریوش اسماعیلی
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/esmaeili/fa

علیرضا

علیرضا اصفهانی زاده

استادیار
هنرهای تجسمی
علیرضا اصفهانی زاده
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/esfahanizadeh/fa

مهدی

مهدی اصل فلاح

مربی
هنرهای کاربردی
مهدی اصل فلاح
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/aslefallah/fa

عباس

عباس افتخاری

استادیار
هنرهای کاربردی
عباس افتخاری
استادیار -
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/eftekhari/fa

حمیدرضا

حمیدرضا افشار

دانشیار
سینما و تئاتر
حمیدرضا افشار
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/afshar/fa

کامران

کامران افشار مهاجر

دانشیار
هنرهای تجسمی
کامران افشار مهاجر
دانشیار دکتری
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/afsharmohajer/fa