مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱نوروز؛ چهار دوره، چهار روایت، چهار سفرنامه نویسسمانه کاکاوندآیین نوروز2019-1020
۲تحلیل قالی میناخانی محفوظ در موزه بروکلین از منظر ادراک دیداری مکتب گشتالتسمانه کاکاوندهنرهای صناعی اسلامی1401-04-29
۳مطالعه تطبیقی شعائر، قاب‌بندی و نقوش مسکوکات ادوار حکومت نادرشاه افشار و کریم خان زندسمانه کاکاوندمبانی نظری هنرهای تجسمی1401-03-08
۴تحلیل آیکونوگرافیک طرح واگیره‌ای قالی در نگاره رستم خان زندسمانه کاکاوندرهپویه هنر1401-02-10
۵مطالعه تطبیقی نقش زن در دو قالی تصویری بهرام گور در هفت گنبد از منظر نظریه نمایشی اروینگ گافمنسحر دیانتی، سمانه کاکاوندپیکره1400-12-10
۶واکاوی بن‌مایۀ مهر در طرح «حوض و جامک» و نقش «زایش» قالی ایلامخاطره محمودی- سمانه کاکاوندهنرهای صناعی ایران1400-12-10
۷گلیم سرجامه(لته‌ای) بشرویه و ژنده بوئین زهرا به مثابه تولیداتی سبز و پایدارسمانه کاکاوندپژوهشنامه خراسان بزرگ1400-12-10
۸تجزیه و تحلیل ساختار حاشیه در قالی های باغی با نظر به قاعده همانندیناهید تقی نژاد- سمانه کاکاوند- محمدرضا خیراللهینامه هنرهای تجسمی و کاربردی1400-09-10
۹استحاله آیکونوگرافیک نقش مایه اژدر اوژنی در قالیچه‌های تصویری شهرستان خوافسمانه کاکاوندپژوهشنامه خراسان بزرگ1399-1-26
۱۰خوانش اشراقی نقش‌مایه طاووس قالی محرابی قرن دوازدهم هجری با نظر به رساله «لغت موران»سمانه کاکاونددراسات فی العلوم الانسانیه1399-06-06
۱۱الکتابة على السجاد؛ دلیل على رواج ظاهرة الوقف فی عصر کریم خان زند (1193-1163ق)سمانه کاکاوندآفاق الحضاره الاسلامیه1399-06-05
۱۲مطالعه تطبیقی کتیبه قالی وقفی و منابع مکتوب درباری، با محوریت شناخت شخصیت تقی خان درانی، حاکم کرمان در عصر زندیه(1209-1163هجری)سمانه کاکاوندجلوه هنر1398-03-20
۱۳مطالعه عوامل تأثیرگذار بر مبانی بصری نقوش قالی‌های مصور در نقاشی‌های ایرانی(مطالعه موردی آثار دوره‌های نادری، زند و قاجار)سمانه کاکاوندمبانی نظری هنرهای تجسمی1397/06/31
۱۴بازتاب مضامین نوروزی در آئینه متن تاریخ گیتی‌گشا در تاریخ زندیهسمانه کاکاوندفرهنگ مردم ایران1395
۱۵خوانش لایه‌های صریح و ضمنی نوشتار موجود در کتیبه قالی وقفی عصرزندسمانه کاکاوند/اشرف‌السادات موسوی‌لرباغ نظر1395
۱۶تحلیل نمادشناسانه نقش¬مایه های "قالی باغی عصر زند"سمانه کاکاوند/اشرف‌السادات موسوی‌لرنگره1394
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.