نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۱۵۰ مورد.
محمدحسین

محمدحسین محمودی ساری

دانشیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
محمدحسین محمودی ساری
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

https://faculty.art.ac.ir/mahmoudi/fa

محمدرضا مریدی

استادیار
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
محمدرضا مریدی
استادیار دکتری
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

https://faculty.art.ac.ir/moridi/fa

علیرضا

علیرضا مستغنی

دانشیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
علیرضا مستغنی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/mostaghni/fa

Google Scholar ORCID
منوچهر

منوچهر معظمی

استادیار
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
منوچهر معظمی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

https://faculty.art.ac.ir/moazzemi/fa

بنفشه

بنفشه مقدم

مربی
هنرهای کاربردی
بنفشه مقدم
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/moghadam/fa

مهدی

مهدی مقیم‌نژاد

استادیار
هنرهای تجسمی - عکاسی
مهدی مقیم‌نژاد
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی - عکاسی

http://moghimnejad.com/

آرزو

آرزو منشی زاده

استادیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
آرزو منشی زاده
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/monshizadeh/fa

Google Scholar
مجتبی

مجتبی مهدوی نیا

استادیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
مجتبی مهدوی نیا
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

https://faculty.art.ac.ir/mahdavinia/fa

رضا

رضا مهدی زاده

مربی
سینما و تئاتر
رضا مهدی زاده
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/mehdizadeh/fa

کامبیز

کامبیز موسوی اقدم

استادیار
هنرهای تجسمی
کامبیز موسوی اقدم
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/mousaviaghdam/fa

سید حسین

سید حسین میثمی

دانشیار
موسیقی - موسیقی ایرانی
سید حسین میثمی
دانشیار دکتری
- موسیقی - موسیقی ایرانی

https://faculty.art.ac.ir/meysami/fa

فهیمه

فهیمه میرزاحسین

مربی
سینما و تئاتر
فهیمه میرزاحسین
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/mirzahossein/fa

محمدحسین

محمدحسین ناصربخت

دانشیار
سینما و تئاتر
محمدحسین ناصربخت
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/naserbakht/fa

رضا

رضا نبوی

مربی
هنرهای تجسمی
رضا نبوی
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/nabavi/fa

علاالدین نحوی

مربی
گروه دروس عمومی
علاالدین نحوی
مربی کارشناسی ارشد
- گروه دروس عمومی

https://faculty.art.ac.ir/nahvi/fa

مصطفی ندرلو

استادیار
هنرهای تجسمی - ارتباط تصویری
مصطفی ندرلو
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی - ارتباط تصویری

https://faculty.art.ac.ir/naderloo/fa

جواد

جواد نوبهار

مربی
هنرهای تجسمی
جواد نوبهار
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/nobahar/fa

سمیه

سمیه نوغانی بهمبری

استادیار
حفاظت و مرمت
سمیه نوغانی بهمبری
استادیار دکتری
- حفاظت و مرمت

https://faculty.art.ac.ir/noghani/fa