نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۱۵۸ مورد.

گلناز گلشن

مربی
سینما و تئاتر
گلناز گلشن
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/golshan/fa

کورش

کورش گلناری

مربی
هنرهای تجسمی - مجسمه‌سازی
کورش گلناری
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی - مجسمه‌سازی

http://faculty.art.ac.ir/golnari/fa

فرهاد لیلوی

استادیار
معماری و شهرسازی
فرهاد لیلوی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/laylavi/fa

محمدرضا

محمدرضا متینی

استادیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
محمدرضا متینی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

http://faculty.art.ac.ir/matini/fa

Google Scholar
فاطمه

فاطمه مجیدی

مربی
هنرهای کاربردی
فاطمه مجیدی
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/majidi/fa

مریم

مریم محمدی

دانشیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
مریم محمدی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

http://faculty.art.ac.ir/mohammadi/fa

ئه سرین

ئه سرین محمودپور

استادیار
معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری
ئه سرین محمودپور
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری

http://faculty.art.ac.ir/mahmoudpour/fa

Google Scholar
محمدحسین

محمدحسین محمودی ساری

دانشیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
محمدحسین محمودی ساری
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

http://faculty.art.ac.ir/mahmoudi/fa

محمدرضا مریدی

استادیار
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
محمدرضا مریدی
استادیار دکتری
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

http://faculty.art.ac.ir/moridi/fa

علیرضا

علیرضا مستغنی

دانشیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
علیرضا مستغنی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

http://faculty.art.ac.ir/mostaghni/fa

Google Scholar ORCID
منوچهر

منوچهر معظمی

استادیار
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
منوچهر معظمی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

http://faculty.art.ac.ir/moazzemi/fa

بنفشه

بنفشه مقدم

مربی
هنرهای کاربردی
بنفشه مقدم
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/moghadam/fa

سید مهدی

سید مهدی مقیم نژاد حسینی

استادیار
هنرهای تجسمی
سید مهدی مقیم نژاد حسینی
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/moghimnezhad/fa

آرزو

آرزو منشی زاده

استادیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
آرزو منشی زاده
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

http://faculty.art.ac.ir/monshizadeh/fa

Google Scholar
مجتبی

مجتبی مهدوی نیا

استادیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
مجتبی مهدوی نیا
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

http://faculty.art.ac.ir/mahdavinia/fa

رضا

رضا مهدی زاده

مربی
سینما و تئاتر
رضا مهدی زاده
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/mehdizadeh/fa

کامبیز

کامبیز موسوی اقدم

استادیار
هنرهای تجسمی
کامبیز موسوی اقدم
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/mousaviaghdam/fa

سید حسین

سید حسین میثمی

استادیار
موسیقی
سید حسین میثمی
استادیار دکتری
- موسیقی

http://faculty.art.ac.ir/meysami/fa