نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱۵۸ مورد.
محمد

محمد خدادادی مترجم زاده

دانشیار
هنرهای تجسمی
حسین

حسین خسروی

استادیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
حسین خسروی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

https://faculty.art.ac.ir/khosravi/fa

سارا

سارا خلیلی

مربی
سینما و تئاتر
سارا خلیلی
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/khalili/fa

سعید خودداری نائینی

استادیار
حفاظت و مرمت
سعید خودداری نائینی
استادیار دکتری
- حفاظت و مرمت

https://faculty.art.ac.ir/khoddari/fa

محمدرضا

محمدرضا خیرالهی

مربی
هنرهای کاربردی
محمدرضا خیرالهی
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/kheirollahi/fa

ایرج

ایرج داداشی

استادیار
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
ایرج داداشی
استادیار دکتری
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

https://faculty.art.ac.ir/dadashi/fa

اکبر

اکبر دبستانی رفسنجانی

مربی
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
اکبر دبستانی رفسنجانی
مربی کارشناسی ارشد
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

https://faculty.art.ac.ir/dabestani/fa

امیرمحمد دهستانی

مربی
سینما و تئاتر
امیرمحمد دهستانی
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/dehestani/fa

حمیدرضا

حمیدرضا دیبازر

مربی
موسیقی
حمیدرضا دیبازر
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی

https://faculty.art.ac.ir/dibazar/fa

سید احسان

سید احسان ذبیحی فر

مربی
موسیقی
سید احسان ذبیحی فر
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی

https://faculty.art.ac.ir/zabihifar/fa

علیرضا

علیرضا رازقی

دانشیار
حفاظت و مرمت
علیرضا رازقی
دانشیار دکتری
- حفاظت و مرمت

https://faculty.art.ac.ir/razeghi/fa

هادی

هادی ربیعی

استادیار
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
هادی ربیعی
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۱۶۶۷۲۷۹۴۳ علوم نظری و مطالعات عالی هنر

https://faculty.art.ac.ir/rabiei/fa

Google Scholar
محمدرضا

محمدرضا رحیم زاده

استادیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
محمدرضا رحیم زاده
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/rahimzadeh/fa

محمد

محمد رزاقی

دانشیار
هنرهای کاربردی
محمد رزاقی
دانشیار دکتری
۶۶۴۶۳۱۹۳ هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/razzaghi/fa

داوود

داوود رنجبران

دانشیار
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
داوود رنجبران
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

https://faculty.art.ac.ir/ranjbaran/fa

سیدعلی

سیدعلی روحانی

دانشیار
سینما و تئاتر
سیدعلی روحانی
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/rohani/fa

علی

علی زمانی فرد

دانشیار
حفاظت و مرمت
علی زمانی فرد
دانشیار دکتری
- حفاظت و مرمت

https://faculty.art.ac.ir/zamanifard/fa

فائزه زمانیان

استادیار
گروه دروس عمومی
فائزه زمانیان
استادیار دکتری
- گروه دروس عمومی

https://faculty.art.ac.ir/zamanian/fa