نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱۴۳ مورد.

سعید خودداری نائینی

استادیار
حفاظت و مرمت
سعید خودداری نائینی
استادیار دکتری
- حفاظت و مرمت

https://faculty.art.ac.ir/khoddari/fa

محمدرضا

محمدرضا خیرالهی

مربی
هنرهای کاربردی
محمدرضا خیرالهی
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/kheirollahi/fa

ایرج

ایرج داداشی

استادیار
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
ایرج داداشی
استادیار دکتری
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

https://faculty.art.ac.ir/dadashi/fa

اکبر

اکبر دبستانی رفسنجانی

مربی
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
اکبر دبستانی رفسنجانی
مربی کارشناسی ارشد
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

https://faculty.art.ac.ir/dabestani/fa

امیرمحمد دهستانی

مربی
سینما و تئاتر
امیرمحمد دهستانی
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/dehestani/fa

حمیدرضا

حمیدرضا دیبازر

مربی
موسیقی - موسیقی نظام
حمیدرضا دیبازر
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی - موسیقی نظام

https://faculty.art.ac.ir/dibazar/fa

سید احسان

سید احسان ذبیحی فر

مربی
موسیقی - موسیقی ایرانی
سید احسان ذبیحی فر
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی - موسیقی ایرانی

https://faculty.art.ac.ir/zabihifar/fa

علیرضا

علیرضا رازقی

دانشیار
حفاظت و مرمت
علیرضا رازقی
دانشیار دکتری
- حفاظت و مرمت

https://faculty.art.ac.ir/razeghi/fa

هادی

هادی ربیعی

استادیار
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
هادی ربیعی
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۱۶۶۷۲۷۹۴۳ علوم نظری و مطالعات عالی هنر

https://faculty.art.ac.ir/rabiei/fa

Google Scholar Scopus ORCID Web of Science Research GATE
محمدرضا

محمدرضا رحیم زاده

استادیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
محمدرضا رحیم زاده
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/rahimzadeh/fa

Google Scholar ORCID Web of Science Research GATE
محمد

محمد رزاقی

دانشیار
هنرهای کاربردی - طراحی صنعتی
محمد رزاقی
دانشیار دکتری
۶۶۴۶۳۱۹۳ هنرهای کاربردی - طراحی صنعتی

https://faculty.art.ac.ir/razzaghi/fa

داوود

داوود رنجبران

دانشیار
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
داوود رنجبران
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

https://faculty.art.ac.ir/ranjbaran/fa

سیدعلی

سیدعلی روحانی

دانشیار
سینما و تئاتر
سیدعلی روحانی
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/rohani/fa

محمدعلی

محمدعلی روزبهانی

استادیار
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
محمدعلی روزبهانی
استادیار دکتری
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

https://faculty.art.ac.ir/roozbahani/fa

فائزه زمانیان

استادیار
گروه دروس عمومی
فائزه زمانیان
استادیار دکتری
- گروه دروس عمومی

https://faculty.art.ac.ir/zamanian/fa

سیدعلیرضا

سیدعلیرضا س _ گلپایگانی

مربی
سینما و تئاتر
سیدعلیرضا س _ گلپایگانی
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/golpayegani/fa

کورس

کورس سامانیان

دانشیار
حفاظت و مرمت
کورس سامانیان
دانشیار دکتری
- حفاظت و مرمت

https://faculty.art.ac.ir/samanian/fa

صمد

صمد سامانیان

استاد
هنرهای کاربردی
صمد سامانیان
استاد دکتری
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/samadsamanian/fa