نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱۶۲ مورد.
علی اکبر

علی اکبر حیدری

دانشیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
علی اکبر حیدری
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

https://faculty.art.ac.ir/heidari/fa

رضا

رضا خدادادی

استادیار
هنرهای تجسمی
رضا خدادادی
استادیار دکترای تخصصی
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/khodadadi/fa

محمد

محمد خدادادی مترجم زاده

دانشیار
هنرهای تجسمی
حسین

حسین خسروی

استادیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
حسین خسروی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

https://faculty.art.ac.ir/khosravi/fa

بابک

بابک خضرایی

استادیار
موسیقی - موسیقی ایرانی
بابک خضرایی
استادیار دکتری
- موسیقی - موسیقی ایرانی

https://faculty.art.ac.ir/khazrayi/fa

سارا

سارا خلیلی

مربی
سینما و تئاتر
سارا خلیلی
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/khalili/fa

پریچهر

پریچهر خواجه

مربی
موسیقی - موسیقی ایرانی
پریچهر خواجه
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی - موسیقی ایرانی

https://faculty.art.ac.ir/khajeh/fa

سعید خودداری نائینی

استادیار
حفاظت و مرمت
سعید خودداری نائینی
استادیار دکتری
- حفاظت و مرمت

https://faculty.art.ac.ir/khoddari/fa

محمدرضا

محمدرضا خیرالهی

مربی
هنرهای کاربردی
محمدرضا خیرالهی
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/kheirollahi/fa

ایرج

ایرج داداشی

استادیار
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
ایرج داداشی
استادیار دکتری
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

https://faculty.art.ac.ir/dadashi/fa

اکبر

اکبر دبستانی رفسنجانی

مربی
معماری و شهرسازی - معماری داخلی
اکبر دبستانی رفسنجانی
مربی کارشناسی ارشد
- معماری و شهرسازی - معماری داخلی

https://faculty.art.ac.ir/dabestani/fa

امیرمحمد دهستانی

مربی
سینما و تئاتر
امیرمحمد دهستانی
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/dehestani/fa

حمیدرضا

حمیدرضا دیبازر

مربی
موسیقی - موسیقی نظام
حمیدرضا دیبازر
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی - موسیقی نظام

https://faculty.art.ac.ir/dibazar/fa

سید احسان

سید احسان ذبیحی فر

مربی
موسیقی - موسیقی ایرانی
سید احسان ذبیحی فر
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی - موسیقی ایرانی

https://faculty.art.ac.ir/zabihifar/fa

علیرضا

علیرضا رازقی

دانشیار
حفاظت و مرمت
علیرضا رازقی
دانشیار دکتری
- حفاظت و مرمت

https://faculty.art.ac.ir/razeghi/fa

هادی

هادی ربیعی

استادیار
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
هادی ربیعی
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۱۶۶۷۲۷۹۴۳ علوم نظری و مطالعات عالی هنر

https://faculty.art.ac.ir/rabiei/fa

Google Scholar
محمدرضا

محمدرضا رحیم زاده

استادیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
محمدرضا رحیم زاده
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/rahimzadeh/fa

محمد

محمد رزاقی

دانشیار
هنرهای کاربردی
محمد رزاقی
دانشیار دکتری
۶۶۴۶۳۱۹۳ هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/razzaghi/fa