نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۱۶۲ مورد.
پروین

پروین پرتوی

استاد
معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری
پروین پرتوی
استاد دکتری
- معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری

https://faculty.art.ac.ir/partovi/fa

هادی

هادی پندار

استادیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
هادی پندار
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

https://faculty.art.ac.ir/pendar/fa

علیرضا

علیرضا پورشبانان

دانشیار
گروه دروس عمومی
علیرضا پورشبانان
دانشیار دکتری
- گروه دروس عمومی

https://faculty.art.ac.ir/pourshabanan/fa

مجید

مجید تحریری

استادیار
موسیقی - آهنگسازی
مجید تحریری
استادیار دکتری
- موسیقی - آهنگسازی

https://faculty.art.ac.ir/tahriri/fa

محمدرضا

محمدرضا تفضلی

مربی
موسیقی - آهنگسازی
محمدرضا تفضلی
مربی -
- موسیقی - آهنگسازی

https://faculty.art.ac.ir/tafazoli/fa

بهرام جلالی پور

استادیار
سینما و تئاتر
بهرام جلالی پور
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/jalalipour/fa

رسول

رسول جلیلی

مربی
هنرهای کاربردی
رسول جلیلی
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/jalili/fa

لیلا

لیلا جوینده

مربی
هنرهای تجسمی
لیلا جوینده
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/jouyandeh/fa

فریده حاجیانی

استادیار
هنرهای کاربردی
فریده حاجیانی
استادیار دکتری
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/hajiani/fa

شهرام

شهرام حبیب اله زرگر

مربی
سینما و تئاتر
شهرام حبیب اله زرگر
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/zargar/fa

میترا

میترا حبیبی

دانشیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
میترا حبیبی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

https://faculty.art.ac.ir/habibi/fa

شهریار حبیبی

استادیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
شهریار حبیبی
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

https://faculty.art.ac.ir/shahriyarhabibi/fa

خشایار

خشایار حجتی امامی

استادیار
هنرهای کاربردی
خشایار حجتی امامی
استادیار دکتری
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/hojatiemami/fa

محمدرضا

محمدرضا حسنائی

استاد
سینما و تئاتر
محمدرضا حسنائی
استاد دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/hosnaee/fa

سید بهشید

سید بهشید حسینی

استاد
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
سید بهشید حسینی
استاد دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/hosseini/fa

فاطمه

فاطمه حسینی شکیب

استادیار
سینما و تئاتر
فاطمه حسینی شکیب
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/hosseinishakib/fa

غلامرضا

غلامرضا حقیقت نائینی

دانشیار
معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری
غلامرضا حقیقت نائینی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری

https://faculty.art.ac.ir/haghighat/fa

علیرضا

علیرضا حیدرزاده

استادیار
گروه معارف اسلامی
علیرضا حیدرزاده
استادیار حوزوی
- گروه معارف اسلامی

https://faculty.art.ac.ir/heydarzadeh/fa