مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱غربی زدایی سینما: لزوم بازاندیشی در شیوه های اندیشیدن، نظریه پردازی و فیلمسازی غیرغربیسیدعماد حسینی - شهاب اسفندیاری - مرضیه پیراوی ونک - سناء شایانمطالعات رسانه های نوین1397
۲تببین ساختارگرایانه سینمای دفاع مقدس: مطالعه موردی لیلی با من است و مهاجرمریم نقیبی - اصغر فهیمی فر و شهاب اسفندیاریمطالعات بینارشته ای رسانه و فرهنگ1397
۳جریان های سینمای آلترناتیو در ایران و جهان: بررسی موردی جشنواره فیلم عمارشهاب اسفندیاری - مریم جمعهمطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه۱۳۹۷
۴سبک ماکیومنتری: از دگرگونی فرم مستند تا واژگونی ادعای بازنمایی واقعیتنیما کاویان - شهاب اسفندیاریرسانه های دیداری و شنیداری1398
۵نسبت ماهیت سینما با دین و هویت ملی: رهیافتی انتقادی به دیدگاه های سید مرتضی آوینیسیدعماد حسینی - شهاب اسفندیاری - مرضیه پیراوی ونک - سناء شایاننامه هنرهای نمایشی و موسیقی.1398
۶تقابل سکون/حرکت در سینمای عباس کیارستمی بر مبنای نظریه زیبایی شناسی سکون لورا مالویاکرم جمشیدی - شهاب اسفندیاریهنرهای زیبا1398
۷نقدی بر نظریه سینمای دینی: بررسی آرای مکتوب نظریه پردازان مسلمان و مسیحیمحمدحسن فردوسی زاده - مهدی پوررضاییان - مرتضی افشاری - شهاب اسفندیاریپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی1398
۸نقش دکوپاز در سوگیری و قضاوت اخلاقی مخاطب با مطالعه دو فیلم آژانس شیشه ای و جدایی نادر از سیمینشهاب اسفندیاری - سجاد ستوده - میلاد ستودهنامه هنرهای نمایشی و موسیقی1399
۹«فرامخاطب: دگرگونی های مخاطب در عصر پساتلویزیونشهاب اسفندیاری - سیدعماد حسینی - سناء شایاندین و سیاست فرهنگی۱۴۰۱
۱۰Mehrjui’s social comedy and the representation of the nation in the age of globalization; A comparative analysis of The Lodgers and Mum’s GuestsShahab EsfandiaryIranian Studies2011-04-19
۱۱Banal Transnationalism: On Makhmalbaf’s 'Borderless' FilmmakingShahab EsfandiaryDe-Westernizing Film Studies2012
۱۲Iranian “Sacred Defence Cinema” and the ambivalent consequences of globalization: A study of the films of Ebrahim Hatami-KiaShahab EsfandiaryWar in Iranian Cinema: Religion, Martyrdom and National Identity2012
۱۳Stoning Iran: Strategic Narratives, Moral authority and the reporting of a stoning sentenceEsmaeil Esfandiary - Shahab EsfandiaryReporting the Middle East2017
۱۴Critical Readings of The Salesman in IranAkram Jamshidi and Shahab EsfandiaryObservatorio2018-06-04
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.