مرور ادبیات موضوعی پژوهش: چالش‌ها و راهکارها

نویسندگانمحمد رزاقی
نشریهنشریه دستاورد
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه هنر
شماره سریال۳۹
شماره مجلد۲۸
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

یکی از چالش‌های پیشِ‌روی برخی نوپژوهشگران، دانشجویان کارشناسی‌ارشد یا دکتری رشته‌های هنری و ازجمله طراحی‌صنعتی، عدم آشنایی ایشان با ماهیت، روش‌ها و نگارش مرور ادبیات موضوع پژوهش یا Literature Review است. عدم تسلط در این مهارت بسیار کلیدی و مهم، باعث عدم شناخت کافی این پژوهشگران از موضوع موردبررسی شده و تلاش‌های پژوهشی ایشان را در لبهٔ تولید علم قرار نمی‌دهد؛ بنابراین راندمان پژوهشی پژوهشگر، «کاسته» ارزیابی می‌شود. این مقاله ترویجی، ضمن معرفی این بخش جدانشدنی از انواع همه پژوهش‌ها، تلاش دارد روش کلاسیک بازیابی اطلاعات و انجام بررسی ادبیات موضوعی پژوهش و نگارش دانشگاهی این بررسی را آموزش دهد.