سرمقاله - | ژوژمانی بر ژوریهای دیزاین |

نویسندگانمحمد رزاقی
نشریهنشریه دستاورد
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه هنر
شماره صفحات۴-۵
شماره سریال۳۷
شماره مجلد۲۷
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

متن کامل مقاله