مروری بر طراحی میز و صندلی دانش آموزی

نویسندگانمحمد رحیم اقارب پرست - محمد رزاقی
نشریهنشریه دستاورد
شماره صفحات۱۴-۲۳
شماره سریال۳۶
شماره مجلد۲۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

در این مطالعه، مقالاتی در زمینههای طراحی، ارگونومی و ساخت میز و صندلی مدرسه، آنتروپومتری کودکان دبستانی و نیز مطالعات مربوط به تناسب میز و صندلی با این گروه از کاربران مورد بررسی قرار گرفته است. این مقالات در دو گروه اصلی دسته­بندی شدند: گروه اول مربوط به مطالعاتی است که جنبه­های متعدد مشکلات طراحی یا کاربری میز و صندلیهای مدارس را بررسی میکند مانند آموزش درست نشستن به کودکان، ایجاد تناسب ابعادی بین کودک، فعالیت آموزشی و میز و صندلی مدرسه، ویژگی‌های تعبیه‌شده در میز و صندلی و نیز نظارت دایمی معلم بر نحوه‌ی درست نشستن دانش­آموزان و گروه دوم مقالاتی است که به چارچوبهای کلی بررسی و طراحی میز و صندلی مدرسه اشاره دارد. این مطالعه با تحلیل، ترکیب و جمع­بندی یافته­های این مقالات، پیشنهادهای مناسبی را برای طراحی میز و صندلی دانش آموزشی پیشنهاد می­نماید.

متن کامل مقاله