نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۱۶۲ مورد.
مجتبی

مجتبی مهدوی نیا

استادیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
مجتبی مهدوی نیا
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

https://faculty.art.ac.ir/mahdavinia/fa

رضا

رضا مهدی زاده

مربی
سینما و تئاتر
رضا مهدی زاده
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/mehdizadeh/fa

کامبیز

کامبیز موسوی اقدم

استادیار
هنرهای تجسمی
کامبیز موسوی اقدم
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/mousaviaghdam/fa

سید حسین

سید حسین میثمی

دانشیار
موسیقی - موسیقی ایرانی
سید حسین میثمی
دانشیار دکتری
- موسیقی - موسیقی ایرانی

https://faculty.art.ac.ir/meysami/fa

فهیمه

فهیمه میرزاحسین

مربی
سینما و تئاتر
فهیمه میرزاحسین
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/mirzahossein/fa

محمدحسین ناصربخت

استادیار
سینما و تئاتر
محمدحسین ناصربخت
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/naserbakht/fa

رضا

رضا نبوی

مربی
هنرهای تجسمی
رضا نبوی
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/nabavi/fa

علاالدین نحوی

مربی
گروه دروس عمومی
علاالدین نحوی
مربی کارشناسی ارشد
- گروه دروس عمومی

https://faculty.art.ac.ir/nahvi/fa

مصطفی ندرلو

استادیار
هنرهای تجسمی
مصطفی ندرلو
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/naderloo/fa

جواد

جواد نوبهار

مربی
هنرهای تجسمی
جواد نوبهار
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/nobahar/fa

سمیه

سمیه نوغانی بهمبری

استادیار
حفاظت و مرمت
سمیه نوغانی بهمبری
استادیار دکتری
- حفاظت و مرمت

https://faculty.art.ac.ir/noghani/fa

هانیه

هانیه نیکخواه

استادیار
حفاظت و مرمت
هانیه نیکخواه
استادیار دکتری
- حفاظت و مرمت

https://faculty.art.ac.ir/nikkhah/fa

مجید

مجید نیکویی

مربی
هنرهای کاربردی
مجید نیکویی
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/nikoei/fa

سیدمحسن

سیدمحسن هاشمی

دانشیار
سینما و تئاتر
سیدمحسن هاشمی
دانشیار دکتری
۰۲۱۸۸۳۰۰۶۶۶ سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/hashemi/fa

هانیه هودسنی

استادیار
معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری
هانیه هودسنی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری

https://faculty.art.ac.ir/houdsony/fa

نرگس

نرگس یزدی

مربی
سینما و تئاتر
نرگس یزدی
مربی -
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/yazdi/fa

هادی

هادی یعقوبزاده

استادیار
گروه معارف اسلامی
هادی یعقوبزاده
استادیار دکتری
- گروه معارف اسلامی

https://faculty.art.ac.ir/yaghoubzadeh/fa

آزاده

آزاده یوسفی

مربی
هنرهای کاربردی
آزاده یوسفی
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/yousefi/fa