نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۱۴۲ مورد.
علی

علی سرلک

مربی
گروه معارف اسلامی
علی سرلک
مربی حوزوی
- گروه معارف اسلامی

https://faculty.art.ac.ir/sarlak/fa

مسعود

مسعود سفلایی شهر بابک

مربی
سینما و تئاتر
مسعود سفلایی شهر بابک
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/soflaei/fa

سید حسن

سید حسن سلطانی

دانشیار
هنرهای تجسمی
سید حسن سلطانی
دانشیار دکتری
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/soltani/fa

منا سلطانی

مربی
هنرهای کاربردی
منا سلطانی
مربی -
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/monasoltani/fa

فرهاد

فرهاد سلیمانی

مربی
هنرهای تجسمی
فرهاد سلیمانی
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/soleymani/fa

سید سعید

سید سعید سید احمدی زاویه عضو هیئت علمی تمام وقت

دانشیار
علوم نظری و مطالعات عالی هنر - پژوهش هنر
سید سعید سید احمدی زاویه عضو هیئت علمی تمام وقت
دانشیار دکتری
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر - پژوهش هنر

https://faculty.art.ac.ir/zavieh/fa

پیونیک

پیونیک سیمونی

استادیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
پیونیک سیمونی
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/simoni/fa

نیلوفر

نیلوفر شادمهری

استادیار
هنرهای کاربردی - طراحی صنعتی
نیلوفر شادمهری
استادیار دکتری
- هنرهای کاربردی - طراحی صنعتی

https://faculty.art.ac.ir/shadmehri/fa

مرجان

مرجان شرفی

استادیار
معماری و شهرسازی - شهرسازی
مرجان شرفی
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - شهرسازی

https://faculty.art.ac.ir/sharafi/fa

رضا

رضا شکوری

دانشیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
رضا شکوری
دانشیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/shakouri/fa

امیر

امیر شکیبامنش

دانشیار
معماری و شهرسازی - طراحی شهری
امیر شکیبامنش
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی - طراحی شهری

https://faculty.art.ac.ir/shakibamanesh/fa

Google Scholar
محمد

محمد شهبا

استاد
سینما و تئاتر - سینما
محمد شهبا
استاد دکترای تخصصی
- سینما و تئاتر - سینما

https://faculty.art.ac.ir/shahba/fa

Google Scholar
مجید

مجید شیخ انصاری

استادیار
سینما و تئاتر
مجید شیخ انصاری
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/sheikhansari/fa

علیرضا

علیرضا شیخی

دانشیار
هنرهای کاربردی - صنایع دستی
علیرضا شیخی
دانشیار دکتری
- هنرهای کاربردی - صنایع دستی

https://faculty.art.ac.ir/sheikhi/fa

رضوان

رضوان صادق زاده

مربی
هنرهای تجسمی
رضوان صادق زاده
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/sadeghzadeh/fa

خدایار

خدایار صادقی

استادیار
هنرهای تجسمی - ارتباط تصویری
خدایار صادقی
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی - ارتباط تصویری

https://faculty.art.ac.ir/sadeghi/fa

مجید

مجید صالحی

دانشیار
گروه معارف اسلامی
مجید صالحی
دانشیار دکتری
- گروه معارف اسلامی

https://faculty.art.ac.ir/majidsalehi/fa

سودابه صالحی

دانشیار
هنرهای تجسمی
سودابه صالحی
دانشیار دکتری
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/salehi/fa