نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۱۶۲ مورد.
داوود

داوود رنجبران

دانشیار
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
داوود رنجبران
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

https://faculty.art.ac.ir/ranjbaran/fa

سیدعلی

سیدعلی روحانی

دانشیار
سینما و تئاتر
سیدعلی روحانی
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/rohani/fa

علی

علی زمانی فرد

دانشیار
حفاظت و مرمت
علی زمانی فرد
دانشیار دکتری
- حفاظت و مرمت

https://faculty.art.ac.ir/zamanifard/fa

فائزه زمانیان

استادیار
گروه دروس عمومی
فائزه زمانیان
استادیار دکتری
- گروه دروس عمومی

https://faculty.art.ac.ir/zamanian/fa

سیدعلیرضا

سیدعلیرضا س _ گلپایگانی

مربی
سینما و تئاتر
سیدعلیرضا س _ گلپایگانی
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/golpayegani/fa

کورس

کورس سامانیان

دانشیار
حفاظت و مرمت
کورس سامانیان
دانشیار دکتری
- حفاظت و مرمت

https://faculty.art.ac.ir/samanian/fa

صمد

صمد سامانیان

دانشیار
هنرهای کاربردی
صمد سامانیان
دانشیار دکتری
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/samadsamanian/fa

کامران(علی)

کامران(علی) سپهران

دانشیار
سینما و تئاتر
کامران(علی) سپهران
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/sepehran/fa

سجاد ستوده

مربی
سینما و تئاتر
سجاد ستوده
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/sotoudeh/fa

فرزان

فرزان سجودی

استاد
سینما و تئاتر
فرزان سجودی
استاد دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/sojoodi/fa

علی

علی سرلک

مربی
گروه معارف اسلامی
علی سرلک
مربی حوزوی
- گروه معارف اسلامی

https://faculty.art.ac.ir/sarlak/fa

مسعود

مسعود سفلایی شهر بابک

مربی
سینما و تئاتر
مسعود سفلایی شهر بابک
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/soflaei/fa

سید حسن

سید حسن سلطانی

دانشیار
هنرهای تجسمی
سید حسن سلطانی
دانشیار دکتری
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/soltani/fa

منا سلطانی

مربی
هنرهای کاربردی
منا سلطانی
مربی -
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/monasoltani/fa

فرهاد

فرهاد سلیمانی

مربی
هنرهای تجسمی
فرهاد سلیمانی
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/soleymani/fa

سید سعید سید احمدی زاویه

دانشیار
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
سید سعید سید احمدی زاویه
دانشیار دکتری
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

https://faculty.art.ac.ir/zavieh/fa

پیونیک سیمونی

استادیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
پیونیک سیمونی
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/simoni/fa

نیلوفر

نیلوفر شادمهری

استادیار
هنرهای کاربردی
نیلوفر شادمهری
استادیار دکتری
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/shadmehri/fa