سید سعید سید احمدی زاویه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۲۰۰۴پژوهش هنردانشگاه دولتی نساجی مسکو (گاسیگین)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی پژوهش هنرهیات علمیقطعیتمام وقت۳۳

سوابق اجرایی

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1401.04.05 از تاکنون
عضو کارگروه نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه هنر 1400.09.06 از تاکنون
عضویت در کمیته علمی همایش بین المللی نظریه پردازی در علوم انسانی و علوم دینی 1400.04.14 از 1400.04.14 تا
عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه هنر تهران 1399.12.24 از 1403.12.24 تا
رئیس شورای تخصصی هنر معماری و شهرسازی هیآت 1399.10.14 از 1401.10.14 تا
عضو اصلی هیآت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیآت علمی دانشگاه هنر 1399.09.08 از 1401.09.08 تا
مدیر مسئول نشریه هنر و نظر 1399.07.28 از تاکنون
عضو تخصصی کمیته منتخب تبدیل وضعیت دانشگاه فرهنگیان 1399.01.01 از 1400.12.29 تا
رییس دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر 1398.04.03 از 1401.06.22 تا
رئیس کمیسیون تخصصی مطالعات نظری هنر 1398.03.12 از 1400.03.12 تا
سرپرست گروه کارشناسی ارشد و دکتری پژوهش هنر پردیس بین المللی فارابی 1397.10.02 از 1401.07.01 تا
عضو حقوقی کمیسیون موارد خاص دانشگاه 1397.09.11 از 1398.04.03 تا
سرپرست تحصیلات تکمیلی 1397.09.07 از 1398.04.03 تا
عضو هیات تحریریه فصلنامه(هنر و تجربه) 1397.08.21 از 1400.08.21 تا
عضو هیات تحریریه نشریه هنرهای تجسمی دانشگاه تهران 1396.02.12 از 1399.02.12 تا
عضویت هیات ممیزه دانشگاه های هنر . هنر اسلامی تبریز ، هنر اصفهان و هنر شیراز 1395.12.01 از 1397.12.01 تا
عضو هیات تحریریه دو فصلنامه علمی - پژوهشی هنرهای صناعی دانشگاه کاشان 1395.04.21 از 1397.04.21 تا
مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکترای پژوهش هنر 1394.11.15 از 1395.12.02 تا