مجید صالحی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی معارف اسلامیهیات علمیقطعیتمام وقت۲۶