رضا خدادادی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی نقاشیهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۷

ساعات حضور

همه روزهای هفته