علیرضا حیدرزاده

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی معارف اسلامیهیات علمیپیمانیتمام وقت۲