ذبیح اله باقری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی معارف اسلامیهیات علمیپیمانیتمام وقت۴