امیرحسن امین‌شریفی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده موسیقیهیات علمیپیمانیتمام وقت۱