مسعود علیا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنرعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۶