سید مهدی مقیم نژاد حسینی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی عکاسیهیات علمیپیمانیتمام وقت۳