نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۵۰ مورد.

استاد

مهدی آرمندنیا

استادیار
گروه دروس عمومی
مهدی آرمندنیا
استادیار دکتری
- گروه دروس عمومی

https://faculty.art.ac.ir/armandnia/fa

پویان

پویان آزاده

استادیار
موسیقی - موسیقی جهانی
پویان آزاده
استادیار دکتری
- موسیقی - موسیقی جهانی

https://www.pooyanazadeh.com/

Google Scholar
محمدرضا

محمدرضا آزاده فر

استاد
موسیقی - موسیقی‌شناسی (اثنوموزیکولوژی)
محمدرضا آزاده فر
استاد فوق دكتری
۰۲۱۶۶۷۲۷۹۴۳ موسیقی - موسیقی‌شناسی (اثنوموزیکولوژی)

https://faculty.art.ac.ir/azadehfar/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID Web of Science Research GATE
ربکا

ربکا آشوقیان

مربی
موسیقی - موسیقی جهانی
ربکا آشوقیان
مربی -
- موسیقی - موسیقی جهانی

https://faculty.art.ac.ir/ashooghian/fa

حبیب احمدزاده

استادیار
سینما و تئاتر
حبیب احمدزاده
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/ahmadzadeh/fa

زهرا

زهرا احمدی

استادیار
هنرهای کاربردی
زهرا احمدی
استادیار دکتری
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/ahmadi/fa

بیژن اربابی

استادیار
هنرهای کاربردی
بیژن اربابی
استادیار دکتری
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/arbabi/fa

محمود

محمود ارژمند

استادیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
محمود ارژمند
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

https://faculty.art.ac.ir/arzhmand/fa

شهاب

شهاب اسفندیاری

استادیار
سینما و تئاتر
شهاب اسفندیاری
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/esfandiary/fa

غزل

غزل اسکندرنژاد

استادیار
سینما و تئاتر
غزل اسکندرنژاد
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/eskandarnejad/fa

داریوش

داریوش اسماعیلی

مربی
سینما و تئاتر
داریوش اسماعیلی
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/esmaeili/fa

علیرضا

علیرضا اصفهانی زاده

استادیار
هنرهای تجسمی
علیرضا اصفهانی زاده
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

https://faculty.art.ac.ir/esfahanizadeh/fa

مهدی

مهدی اصل فلاح

مربی
هنرهای کاربردی
مهدی اصل فلاح
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/aslefallah/fa

عباس

عباس افتخاری

استادیار
هنرهای کاربردی
عباس افتخاری
استادیار دکتری
- هنرهای کاربردی

https://faculty.art.ac.ir/eftekhari/fa

حمیدرضا

حمیدرضا افشار

دانشیار
سینما و تئاتر
حمیدرضا افشار
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/afshar/fa

حامد

حامد اکرمی

مربی
سینما و تئاتر
حامد اکرمی
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

https://faculty.art.ac.ir/akrami/fa

صابر

صابر امامی

دانشیار
گروه دروس عمومی
صابر امامی
دانشیار دکتری
- گروه دروس عمومی

https://faculty.art.ac.ir/emami/fa