فیلتر شده بر اساس : موسیقی
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
پویان

پویان آزاده

استادیار
موسیقی - موسیقی جهانی
پویان آزاده
استادیار دکتری
- موسیقی - موسیقی جهانی

https://www.pooyanazadeh.com/

Google Scholar
محمدرضا

محمدرضا آزاده فر

استاد
موسیقی - موسیقی‌شناسی (اثنوموزیکولوژی)
محمدرضا آزاده فر
استاد فوق دكتری
۰۲۱۶۶۷۲۷۹۴۳ موسیقی - موسیقی‌شناسی (اثنوموزیکولوژی)

https://faculty.art.ac.ir/azadehfar/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID Web of Science Research GATE
ربکا

ربکا آشوقیان

مربی
موسیقی - موسیقی جهانی
ربکا آشوقیان
مربی -
- موسیقی - موسیقی جهانی

https://faculty.art.ac.ir/ashooghian/fa

امیر حسن

امیر حسن امین شریفی

مربی
موسیقی - موسیقی ایرانی
امیر حسن امین شریفی
مربی -
- موسیقی - موسیقی ایرانی

https://faculty.art.ac.ir/aminsharifi/fa

محمود

محمود بالانده

مربی
موسیقی - موسیقی ایرانی
محمود بالانده
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی - موسیقی ایرانی

https://faculty.art.ac.ir/balandeh/fa

نیلوفر

نیلوفر بدری کوهی

مربی
موسیقی - موسیقی جهانی
نیلوفر بدری کوهی
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی - موسیقی جهانی

https://faculty.art.ac.ir/badrikohi/fa

مجید

مجید تحریری

استادیار
موسیقی - آهنگسازی
مجید تحریری
استادیار دکتری
- موسیقی - آهنگسازی

https://faculty.art.ac.ir/tahriri/fa

محمدرضا

محمدرضا تفضلی

مربی
موسیقی - آهنگسازی
محمدرضا تفضلی
مربی -
- موسیقی - آهنگسازی

https://faculty.art.ac.ir/tafazoli/fa

بابک

بابک خضرایی

استادیار
موسیقی - موسیقی ایرانی
بابک خضرایی
استادیار دکتری
- موسیقی - موسیقی ایرانی

https://faculty.art.ac.ir/khazrayi/fa

پریچهر

پریچهر خواجه

مربی
موسیقی - موسیقی ایرانی
پریچهر خواجه
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی - موسیقی ایرانی

https://faculty.art.ac.ir/khajeh/fa

حمیدرضا

حمیدرضا دیبازر

مربی
موسیقی - موسیقی نظام
حمیدرضا دیبازر
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی - موسیقی نظام

https://faculty.art.ac.ir/dibazar/fa

سید احسان

سید احسان ذبیحی فر

مربی
موسیقی - موسیقی ایرانی
سید احسان ذبیحی فر
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی - موسیقی ایرانی

https://faculty.art.ac.ir/zabihifar/fa

حمید

حمید عسکری رابری

استادیار
موسیقی - موسیقی جهانی
حمید عسکری رابری
استادیار دکتری
- موسیقی - موسیقی جهانی

https://faculty.art.ac.ir/askari/fa

Google Scholar Research GATE
ایمان

ایمان فخر

مربی
موسیقی - موسیقی جهانی
ایمان فخر
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی - موسیقی جهانی

https://faculty.art.ac.ir/fakhr/fa

سید حسین

سید حسین میثمی

دانشیار
موسیقی - موسیقی ایرانی
سید حسین میثمی
دانشیار دکتری
- موسیقی - موسیقی ایرانی

https://faculty.art.ac.ir/meysami/fa