نمایش ۱۴۵ تا ۱۵۴ مورد از کل ۱۵۴ مورد.

مصطفی ندرلو

استادیار
هنرهای تجسمی
مصطفی ندرلو
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/naderloo/fa

جواد

جواد نوبهار

مربی
هنرهای تجسمی
جواد نوبهار
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/nobahar/fa

سمیه

سمیه نوغانی بهمبری

استادیار
حفاظت و مرمت
سمیه نوغانی بهمبری
استادیار دکتری
- حفاظت و مرمت

http://faculty.art.ac.ir/noghani/fa

هانیه

هانیه نیکخواه

استادیار
حفاظت و مرمت
هانیه نیکخواه
استادیار دکتری
- حفاظت و مرمت

http://faculty.art.ac.ir/nikkhah/fa

مجید

مجید نیکویی

مربی
هنرهای کاربردی
مجید نیکویی
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/nikoei/fa

سیدمحسن

سیدمحسن هاشمی

دانشیار
سینما و تئاتر
سیدمحسن هاشمی
دانشیار دکتری
۰۲۱۸۸۳۰۰۶۶۶ سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/hashemi/fa

هانیه هودسنی

استادیار
معماری و شهرسازی
هانیه هودسنی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/houdsony/fa

نرگس

نرگس یزدی

مربی
سینما و تئاتر
نرگس یزدی
مربی -
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/yazdi/fa

هادی

هادی یعقوبزاده

استادیار
گروه معارف اسلامی
هادی یعقوبزاده
استادیار دکتری
- گروه معارف اسلامی

http://faculty.art.ac.ir/yaghoubzadeh/fa

آزاده

آزاده یوسفی

مربی
هنرهای کاربردی
آزاده یوسفی
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/yousefi/fa