نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۱۵۴ مورد.
مجید

مجید شیخ انصاری

استادیار
سینما و تئاتر
مجید شیخ انصاری
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/sheikhansari/fa

علیرضا

علیرضا شیخی

استادیار
هنرهای کاربردی
علیرضا شیخی
استادیار دکتری
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/sheikhi/fa

رضوان

رضوان صادق زاده

مربی
هنرهای تجسمی
رضوان صادق زاده
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/sadeghzadeh/fa

خدایار صادقی

استادیار
هنرهای تجسمی
خدایار صادقی
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/sadeghi/fa

مجید

مجید صالحی

دانشیار
گروه معارف اسلامی
مجید صالحی
دانشیار دکتری
- گروه معارف اسلامی

http://faculty.art.ac.ir/majidsalehi/fa

سودابه صالحی

دانشیار
هنرهای تجسمی
سودابه صالحی
دانشیار دکتری
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/salehi/fa

علیرضا صیاد

استادیار
سینما و تئاتر
علیرضا صیاد
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/sayyad/fa

نوشین

نوشین ضیاء شهابی

مربی
معماری و شهرسازی
نوشین ضیاء شهابی
مربی کارشناسی ارشد
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/ziashahabi/fa

فائزه طاهری

استادیار
هنرهای تجسمی
فائزه طاهری
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/taheri/fa

شهاب الدین

شهاب الدین عادل

دانشیار
سینما و تئاتر
شهاب الدین عادل
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/adel/fa

علی

علی عبدی

مربی
هنرهای تجسمی
علی عبدی
مربی کارشناسی ارشد
۰۲۱۲۲۹۴۰۸۵۴ هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/abdi/fa

جمال

جمال عرب زاده

استادیار
هنرهای تجسمی
جمال عرب زاده
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/arabzadeh/fa

حمید

حمید عسکری رابری

استادیار
موسیقی
حمید عسکری رابری
استادیار دکتری
- موسیقی

http://faculty.art.ac.ir/askari/fa

علی اکبر

علی اکبر علی زاد شیرجو پشت

مربی
سینما و تئاتر
علی اکبر علی زاد شیرجو پشت
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/alizad/fa

رها

رها علی نژاد

مربی
سینما و تئاتر
رها علی نژاد
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/alinezhad/fa

مسعود

مسعود علیا

استادیار
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
مسعود علیا
استادیار دکتری
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

http://faculty.art.ac.ir/olia/fa

علی فانی سالک

مربی
هنرهای کاربردی
علی فانی سالک
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/fanisalek/fa

ایمان

ایمان فخر

مربی
موسیقی
ایمان فخر
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی

http://faculty.art.ac.ir/fakhr/fa