مسعود سفلایی شهر بابک

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی سینماهیات علمیپیمانیتمام وقت۶