سیدعلی روحانی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی سینماهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۵