مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱مبلمان هتل؛ مترجمان خاموش هویت فرهنگی کشورلیلا انسانیت - محمد رزاقینشریه دستاورد1395
۲۲سرمقاله - | دانش‌محور ساختن فعالیت‌های تخصصی و آموزشی در طراحی صنعتی |محمد رزاقینشریه دستاورد1395
۲۳سرمقاله - | تجربه دیروز، مسیر آینده |محمد رزاقینشریه دستاورد1395
۲۴Iran’s contemporary industrial design education & practiceMohammad Razzaghiنشریه دستاورد1395
۲۵ترجمه و ارائه به شکل لوح فشرده (The Story of Stuff)محمد رزاقی - گلنار زمانینشریه دستاورد1388
۲۶پروژه ایران و کارگاه پیک نیک طراحیمحمد رزاقینشریه دستاورد1388
۲۷BODWمحمد رزاقینشریه دستاورد1388
۲۸سرویس بهداشتی عمومی و سلامت شهروندانمحمد رزاقی - نصیبه سلطانینشریه شهر، زندگی و زیبایی1392
۲۹| خوانشی بر پنداره لذت در طراحی‌صنعتی |محمد رزاقی - سمیه افراشتهنشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی1399
نمایش ۲۱ تا ۲۹ مورد از کل ۲۹ مورد.