مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱سرمقاله - | معلمِ دیزاین؛ اخگری که باید باشد! |محمد رزاقینشریه دستاورد1397
۲۲| مطالعه و تحلیل ابعاد فرهنگی تعاملات ارگونومیکی کاربران ایرانی با کشنده ریلی ER24Pc |بهاره تیموری - محمد رزاقینامه هنرهای تجسمی و کاربردی1398
۲۳| سامانه و کیوسکِ هوشمند شهریِ اشتراک گذاری پوشاک؛ مدلی برای احیاء و ارتقاء فرهنگ بخشش ایرانیان | 28 (40)نازنین سرانجام پور - محمد رزاقی - امیرشکیبامنشدستاورد1398
۲۴| خوانشی بر پنداره لذت در طراحی‌صنعتی |محمد رزاقی - سمیه افراشتهنشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی1399
۲۵Cultural patterns in product design ideas: comparisons between Australian and Iranian student conceptsMohammad Razzaghi - Mariano Ramirez - Robert ZehnerDESIGN STUDIES2009
۲۶Theatrical performance and scenarios can inform product design processMina Majidipour - Mohammad RazzaghiGJSET: Global Journal of Science, Engineering & Technology2013
۲۷The Role of Food Packaging Design in Consumer Recycling BehaviorNemat; Razzaghi; Bolton & RoustaSustainability2019-08-06
۲۸The Potential of Food Packaging Attributes to Influence Consumers’ Decisions to Sort Waste - ISINemat; Razzaghi; Bolton & RoustaSustainability (ISI)2020-03-13
۲۹Design affordance of plastic food packaging for consumer sorting behaviorBabak Nemat - Mohammad Razzaghi - Kim Boltona - KamranRoustaResources, Conservation and Recycling (ISI)2022-02-01
نمایش ۲۱ تا ۲۹ مورد از کل ۲۹ مورد.