مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱The Role of Food Packaging Design in Consumer Recycling BehaviorNemat; Razzaghi; Bolton & RoustaSustainability2019-08-06
۲۲The Potential of Food Packaging Attributes to Influence Consumers’ Decisions to Sort Waste - ISINemat; Razzaghi; Bolton & RoustaSustainability (ISI)2020-03-13
۲۳Iran’s contemporary industrial design education & practiceMohammad Razzaghiنشریه دستاورد1395
۲۴Design affordance of plastic food packaging for consumer sorting behaviorBabak Nemat - Mohammad Razzaghi - Kim Boltona - KamranRoustaResources, Conservation and Recycling (ISI)2022-02-01
۲۵Cultural patterns in product design ideas: comparisons between Australian and Iranian student conceptsMohammad Razzaghi - Mariano Ramirez - Robert ZehnerDESIGN STUDIES2009
۲۶BODWمحمد رزاقینشریه دستاورد1388
۲۷| مطالعه و تحلیل ابعاد فرهنگی تعاملات ارگونومیکی کاربران ایرانی با کشنده ریلی ER24Pc |بهاره تیموری - محمد رزاقینامه هنرهای تجسمی و کاربردی1398
۲۸| سامانه و کیوسکِ هوشمند شهریِ اشتراک گذاری پوشاک؛ مدلی برای احیاء و ارتقاء فرهنگ بخشش ایرانیان | 28 (40)نازنین سرانجام پور - محمد رزاقی - امیرشکیبامنشدستاورد1398
۲۹| خوانشی بر پنداره لذت در طراحی‌صنعتی |محمد رزاقی - سمیه افراشتهنشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی1399
نمایش ۲۱ تا ۲۹ مورد از کل ۲۹ مورد.