مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱مصاحبه - | خلق، استدلال، کشف و دانش |محمد رزاقینشریه تخصصی چهارباغ1392
۲مسکات و برندینگ آنتروپومورفیسممحبوبه مزارعی - محمد رزاقیمحبوبه مزارعی - محمد رزاقی1395
۳مروری بر طراحی میز و صندلی دانش آموزیمحمد رحیم اقارب پرست - محمد رزاقینشریه دستاورد1395
۴مرور ادبیات موضوعی پژوهش: چالش‌ها و راهکارهامحمد رزاقینشریه دستاورد1397
۵مبلمان هتل؛ مترجمان خاموش هویت فرهنگی کشورلیلا انسانیت - محمد رزاقینشریه دستاورد1395
۶فرازی بر طراحی کاربر محور؛ خاستگاهی سازگار برای آمیزش فرهنگ در طراحی محصولمحمد رزاقینشریه دستاورد1378
۷سرویس بهداشتی عمومی و سلامت شهروندانمحمد رزاقی - نصیبه سلطانینشریه شهر، زندگی و زیبایی1392
۸سرمقاله - | معلمِ دیزاین؛ اخگری که باید باشد! |محمد رزاقینشریه دستاورد1397
۹سرمقاله - | ژوژمانی بر ژوریهای دیزاین |محمد رزاقینشریه دستاورد1396
۱۰سرمقاله - | دیزاین یقه ندارد! |محمد رزاقینشریه دستاورد1395
۱۱سرمقاله - | دانش‌محور ساختن فعالیت‌های تخصصی و آموزشی در طراحی صنعتی |محمد رزاقینشریه دستاورد1395
۱۲سرمقاله - | تجربه دیروز، مسیر آینده |محمد رزاقینشریه دستاورد1395
۱۳سرمقاله - | آموزش دیزاین؛ آمیبی که نبوده است |محمد رزاقینشریه دستاورد1396
۱۴سامانه های اشتراک گذاری:راهی برای مقابله با پدیده طرد محصولعاطفه فلاحتی - محمد رزاقینشریه دستاورد1396
۱۵خواستگاه فرهنگی نوآوری در تمایز محصولاتمحمد رزاقینامه هنرهای تجسمی و کاربردی1388
۱۶ترجمه و ارائه به شکل لوح فشرده (The Story of Stuff)محمد رزاقی - گلنار زمانینشریه دستاورد1388
۱۷تــأثیر ســینمای عــلمی‌تــخیلی بر طــراحیالهه شمس - تهمینه گدازگر - محمد رزاقینشریه دستاورد1395
۱۸پروژه ایران و کارگاه پیک نیک طراحیمحمد رزاقینشریه دستاورد1388
۱۹اُتیسم از منظر تفکر طراحیندا رستم پور - محمد رزاقینشریه دستاورد1396
۲۰Theatrical performance and scenarios can inform product design processMina Majidipour - Mohammad RazzaghiGJSET: Global Journal of Science, Engineering & Technology2013
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.