سرمقاله - | دانش‌محور ساختن فعالیت‌های تخصصی و آموزشی در طراحی صنعتی |

نویسندگانمحمد رزاقی
نشریهنشریه دستاورد
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه هنر
شماره صفحات۴-۵
شماره سریال۳۵
شماره مجلد۲۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

متن کامل مقاله