تناسب آزمون عملی کنکور کارشناسی ارشد با سیلابس کارشناسی طراحی¬صنعتی

نویسندگانمحمد رزاقی - نفیسه عارفی همدانی
همایشاولین همایش آموزش عالی هنر
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱-۰۸-۲۳-۲۴
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه هنر
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

ارزشیابی تحصیلی، یکی از مهم­ترین ارکان اصلی نظام­های آموزشی است که اگر به­درستی به­کار گرفته شود متضمن پویایی آموزش و ارتقاء سطح جامعه در هر یک از ابعاد علمی، فرهنگی، حرفه­یی و البته اقتصادی خواهد بود. در عین حال، می­­دانیم که رویکرد عمومی در سیستم­های ارزشیابی آموزشی، مبتنی بر ارزشیابی چیز­هایی است که آموزش داده شده­اند و نه مواردی که در برنامه­ی آموزشی وجود ندارند. بر­همین اساس و منطقاً استدلال می­شود که سیلابس مقطع کارشناسی رشته­ی طراحی­صنعتی باید مبنای ارزشیابی آموزشی برای ورود داوطلبان به مقطع بالاتر، یعنی مبنای طراحی آزمون دوره­ی کارشناسی­ارشد طراحی­صنعتی قرار گیرد اگر چه شواهد عینی، دال بر این استدلال نیست. در این پژوهش، سؤالات پنج سال آزمون عملی کارشناسی­ارشد طراحی­صنعتی و میزان ارتباط آنها با دروس دوره­ی کارشناسی این رشته مورد تحلیل قرار گرفته و این یافته­ها، به محک اطلاعتی که از طریق مصاحبه­ی حضوری با طراحان و اساتید رشته­ی طراحی­صنعتی به دست آمده است اعتبارسنجی شده­اند. این پژوهش، فرایند ارزشیابی توانایی­های طراحی داوطلبان ورود به مقطع کارشناسی ارشد طراحی­صنعتی را فاقد الگویی هدفمند شناسایی و نقد­های سیستمیکی را بر این فرایند مورد بحث قرار می­دهد.