منا سلطانی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده هنرهای کاربردیعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۳